top of page

ILLUSTRASJONER

Ett av de viktigste budskapene i historien om smottene er at vi alle er en del av naturen. For å ta vare på den må vi tenke gode tanker og gjøre gode ting. Illustrasjonene i boka er inspirert av dette. Vi brukte noe av naturens «skjegg» som henger på trær som gran og bjørk og pinner til å tegne med.

Illustrasjonene i boka skulle ikke vise smottene forfra – dette skulle gjemmes til vi hadde kommet lenger i merkevareutformingen. 

bottom of page