TRYSILFJELLET

Fra 2005 til 2016 ble historien om Smottene brukt i vinter Trysil. Her ble det bygget opp gård, figurer, spilt musikk og teater og laget egne skiløyper for barn og voksne som ville vite mer om Smottene. Skilærere i Trysilfjellet opptrådte som Smotter når de skulle lære barna å stå på ski.

Trefigurer

Vi takker Ola Matsson for bruk av fotos.

Lydfiler: Einar Røine

Trefigurer: Bert Davidsson

  • Smottene
  • Instagram